N/A
  • HD
Tú Xuân Đao: Vô Gián Luyện Ngục - Brotherhood of Blades, Brotherhood of Blades 2024 Full Thời nhà Minh, quyền lực của hoạn quan thống trị các đảng cầm quyền và đối lập, bọn xã hội đen hoành hành. Tên cướp trẻ Jixian lấy danh tính là Jin Yiwei, nhưng lại dính líu đến âm mưu lật đổ triều đại.
Server 1: HD

Tú Xuân Đao: Vô Gián Luyện Ngục - Brotherhood of Blades, Brotherhood of Blades 2024 Full

Thời nhà Minh, quyền lực của hoạn quan thống trị các đảng cầm quyền và đối lập, bọn xã hội đen hoành hành. Tên cướp trẻ Jixian lấy danh tính là Jin Yiwei, nhưng lại dính líu đến âm mưu lật đổ triều đại.